MVO

Samenwerking met World Vision

Wie Bert Muller zegt, zegt MVO. Financiële plussen en jarenlange expertise worden binnen de groep niet eindeloos binnenshuis rondgepompt. Kennis en succes moet je delen, zo vinden wij. Vooral met hen voor wie dat broodnodig is. Een van de ontsluitingsroutes van het MVO-beleid van Bert Muller loopt via World Vision, een wereldwijde christelijke ontwikkelingshulporganisatie die zich inzet voor kinderen die leven in armoede. Sinds een jaar of acht werkt World Vision met Bert Muller samen. “Die organisatie heeft echt hart voor environment”, vindt Nel den Boer, Senior Health Specialist bij World Vision Nederland. “Het bedrijf bouwt op een bijzondere en betrokken manier bruggen tussen succesvolle business en verantwoordelijkheid voor medemens en milieu. Jaren geleden via projecten in Roemenië en sinds een aantal jaar ook in Oeganda.” In laatstgenoemd land loopt op het moment een bijzonder project – en natuurlijk heeft dat iets met de expertise van Bert Muller te maken. “De lokale manier van koken in Oeganda is erg milieu-onvriendelijk, inefficiënt en slecht voor de gezondheid. Het kost veel hout, veel tijd om hout te sprokkelen, er zijn gezondheidsproblemen door de rookontwikkeling in de keuken en de pan die pruttelt op het open vuur is bovendien gevaarlijk voor spelende kinderen in de keuken.” De vraag rees hoe met lokale middelen een brandbesparend oventje aan de bevolking kon worden aangeboden, door gebruik te maken van lokaal aanwezige materialen. In Hoima, provinciehoofdstad in het westen van Oeganda, stond een lokale zakenman op met een goed idee. Hij bedacht Lorena, zoals de oven heet. Bert Muller betaalt mee aan de efficiënte, veilige en milieubesparende oventjes, met als gevolg dat vrouwen nu minder vaak worden lastig gevallen bij het hout sprokkelen, dat minder mensen ziek worden dankzij sterk afgenomen rookontwikkeling en dat kinderen zich niet meer branden aan open vuur. Een compleer verslag vindt u op onze specifiek Facebook pagina www.facebook.nl/carebanqueting

Personeelsbeleid

In onze personeelsgids is ons beleid als volgt verwoord:
“Bert Muller streeft naar een verantwoord evenwicht tussen de financiële aspecten van de bedrijfsvoering (winst, economisch rendement en garantie op continuïteit) en sociale en ecologische aspecten (mens en milieu). Dat houdt in: zorgen voor mens en omgeving met behoud van de nodige en noodzakelijke winst. Deze drie aspecten worden aangeduid als de 3 M’s: Mensen, Milieu en Meerwaarde. Duurzame winst en bedrijfseconomische resultaten staan elkaar daarbij niet in de weg, maar versterken elkaar juist. Werkgever zal jaarlijks verslag uitbrengen over de organisatie in samenhang met verantwoord ondernemen.
Kernwaarden in onze interne en externe samenwerking zijn: betrouwbaar, respectvol en professioneel.
Werkgever en werknemer toetsen de eigen verantwoordelijkheid hierop en spreken elkaar hierop aan.

Van werknemer wordt verwacht dat zij persoonlijke en financiële belangen vermijden die strijdig kunnen zijn met hun verantwoordelijkheden jegens klant en werkgever.”

Anti corruptie en omkopingbeleid Bert Muller

De firma Bert Muller Grootkeukentechniek BV en de firma BM services BV (hierna te noemen Bert Muller) verzet zich tegen omkoping en corruptie. Lees complete tekst: Open document

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief